Státní svátky ČR a jiné významné dny

(Viz zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.)

Součástí obsahu vzdělávání jsou také státní svátky a jiné významné dny. K využití ve výuce vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků se zveřejňuje následující přehled některých svátků, významných a připomínaných dnů.

Státní svátky České republiky

  1. leden                      Den obnovy samostatného českého státu

  8. květen                    8. květen - Den vítězství

  5. červenec                 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

  6. červenec                 Den upálení Mistra Jana Husa

28. září                         Den české státnosti

28. říjen                        Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad                  Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

  1. leden                      Nový rok

(24.3.2008)                  Velikonoční pondělí

  1. květen                    Svátek práce

24. prosinec                 Štědrý den

25. prosinec                 1. svátek vánoční

26. prosinec                 2. svátek vánoční

Významné dny České republiky

27. leden                      Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

  8. březen                    Mezinárodní den žen

12. březen                    Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen                    Den učitelů

  7. duben                     Den vzdělanosti

  1. květen                    Svátek práce (svátek - den pracovního klidu)

  5. květen                    Květnové povstání českého lidu

15. květen                    Den rodin

10. červen                    Vyhlazení obce Lidice

27. červen                    Den památky obětí komunistického režimu

11. listopad                  Den válečných veteránů

Den učitelů                   28. březen - vyhlášen v souvislosti s narozením J.A.Komenského (1592-1670).


Mezinárodní den Romů - 8. duben  

Globální týden bezpečnosti silničního provozu Organizace spojených národů, 23. - 29. dubna – informace o příručce pro organizátory akcí, Fakta  OSN a WHO k problematice mladých účastníků silničního provozu, doporučované aktivity a odkazy na soutěže jsou na webových stránkách MŠMT, odkaz  » Vzdělávání » Základní školství » Akce nebo Vzdělávání » Střední školství » Akce.

Evropský den jazyků - 26. září

Na základě přesvědčení o nutnosti navázat na cíle i aktivity Evropského roku jazyků 2001 i v budoucnu rozhodl Výbor ministrů Rady Evropy založit tradici Evropského dne jazyků a slavit tento den každoročně 26. září. K této iniciativě se již připojila i Evropská unie.

Založení tradice Evropského dne jazyků je jedním z nástrojů úsilí o ochranu jazykové rozmanitosti evropského kontinentu a při prosazování diversifikace jazykového vzdělávání. Tento den bude slaven decentralizovaně a každá členská země ho bude organizovat v závislosti na svých podmínkách a možnostech.

Mezi další aktivity Rady Evropy patří projekt Evropské jazykové portfolio. Jeho zavedení do výuky cizích jazyků významně zvyšuje úroveň jazykového vzdělávání. Další informace jsou umístěny na webových stránkách MŠMT.

2005-2015 Dekáda romské inkluze – mezinárodní iniciativita, která vznikla na konferenci "Romové v rozšiřující se Evropě - výzvy budoucnosti“, která se uskutečnila pod záštitou maďarské vlády v červnu 2003. Cílem dekády je urychlit sociální začlenění Romů do společnosti a zlepšit jejich situaci ve společnosti. Jsou stanoveny 4 hlavní priority - vzdělávání, zaměstnanost, zdraví a bydlení. Kromě těchto priorit by se měla Dekáda zabývat také chudobou, diskriminací a otázkou gender. Usnesením vlády ze dne 26. ledna 2005 č. 136 vláda schválila účast ČR v mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze. 

Každoročně připomínané dny a týdny (převzato z webových stránek Informačního centra OSN v Praze)

27. ledna                         Mezinárodní den památky obětí holokaustu

21. února                         Mezinárodní den mateřského jazyka

  8. března                       Mezinárodní den žen

21. března                       Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

22. března                       Světový den vody

23. března                       Světový den meteorologie

  7. dubna                        Světový den zdraví

23. dubna                        Světový den knihy a autorských práv

  3. května                       Světový den svobody tisku

  8. května                       Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války

15. května                       Mezinárodní den rodiny

17. května                       Světový den telekomunikací

21. května                       Světový den kulturní rozmanitosti

22. května                       Mezinárodní den biologické rozmanitosti

29. května                       Mezinárodní den mírových jednotek OSN

31. května                       Světový den bez tabáku

  5. června                       Světový den životního prostředí

20. června                       Světový den uprchlíků

26. června                       Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi

11. července                    Světový den populace

  9. srpna                         Mezinárodní den původního obyvatelstva

12. srpna                         Mezinárodní den mládeže

16. září                            Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

21. září                            Mezinárodní den míru

  1. října                           Mezinárodní den seniorů

  5. října                           Světový den učitelů

  9. října                           Světový den pošty

10. října                           Světový den duševního zdraví

12. října                           Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

16. října                           Světový den výživy

17. října                           Mezinárodní den za odstranění chudoby

24. října                           Den Spojených národů

24. října – 30. října          Týden za odzbrojení

16. listopadu                    Mezinárodní den tolerance

21. listopadu                    Světový den televize

25. listopadu                    Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách

29. listopadu                    Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny

  1. prosince                    Světový den AIDS

  2. prosince                    Mezinárodní den za odstranění otroctví

  3. prosince                    Mezinárodní den lidí s postižením

  5. prosince                    Mezinárodní den dobrovolníků

  7. prosince                    Mezinárodní den civilního letectví

10. prosince                    Den lidských práv

11. prosince                    Mezinárodní den hor

18. prosince                    Mezinárodní den migrantů

23. dubna – 29. dubna     Globální týden bezpečnosti na silnicích

Den dětí se v České republice slaví 1. června, den učitelů 28. března.