Všechny informaceZákladní školaPro žákyMateřská školaŠkolní jídelna
Fotografie s vyučování

Mimoškolní aktivity žáků a pedagogů naší školy

Jelikož je naše škola v obci Dobšice, jsou naše aktivity směřovány zejména k podpoře obcí pořádaných kulturních a společenských akcí. Žáci našich škol se účastní zejména Vítání malých občánků obce, Setkání se seniory a tradičních adventních oslav. Při všech zmíněných akcích pravidelně vystupují s kulturním programem, který se setkává vždy s velkým ohlasem.

Tyto akce dále prohlubují vztah dětí našich škol k obci, tradicím a místu ve kterém žijí, v souladu s cíli naší pedagogické činnosti.
Setkání se seniory   23. 11. 2007 (přípravy) (13.11.2007)

Přípravy na vystoupení


Blíží se konec roku a s nimi také několik tradičních akcí. Tou první je tradiční „Setkání se seniory”.
Všechny třídy dokončují svá vystoupení a připravují se na vystoupení. Žáci diskutují o tom, co by se ještě mohlo přidat a učitelé si rvou vlasy, co nám ještě nejde a co je potřeba vylepšit.
A to se vůbec neučí? Jen nacvičují? Ptá se spousta nezasvěcených. Učí a dokonce se píšou i písemky. Děti nacvičují v hodinách Hv, Vv, čtení apod. Hodiny hlavních předmětů zůstavají nedotčené.
Zveme všechny seniory na setkání a těšíme se, že jim budeme moci předvést, jak umíme tancovat, zpívat, hrát na flétnu, a pozveme Vás také na jednu trpasličí svatbu. Věříme, že se s námi pobavíte.
Mimoto Vás čeká malý dárek od dětí z našeho dobšického keramického kroužku.
Zdraví a zvou všichni účinkující ze ZŠ Dobšice.
 

Planetárium Brno (14.11.2007)

Planetárium Brno


Žáci naší školy měli možnost v úterý 30.10.2007 navštívit brněnské planetárium. Zhlédli program, který se jmenoval „Hvězdářská abeceda”. Dozvěděli se základní informace o postavení hvězd, o planetách naší soustavy, apod.


Vítání občánků (14.11.2007)
Děti obou škol se tradičně podílí na doprovodných kulturních programech v obci pořádaných akcí. Přivítání nových občánků obce Dobšice v jednací síni obecního úřadu dne 20.10.2007 nebylo výjimkou.