Všechny informaceZákladní školaPro žákyMateřská školaŠkolní jídelna
Fotografie s vyučování
Vydávání obědů - 30.6.! (23.6.2017)

 V pátek 30.6.( poslední den školního roku ) se budou obědy vydávat v obvyklém čase, t.j.od 11.00 hodin.
Prosím všechny rodiče, kteří si žáky vyzvednou hned po rozdání vysvědčení,
aby si dítě také odhlásily ze stravy.
Děkuji a přeji všem hezké prázdniny, vedoucí stravování p.Báníková.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Vrácení přeplatku (22.6.2017)
 Přeplatky na stravném, které vznikly úhradou stravného v daném měsíci a následným odhlášením stravy, budou po uzávěrce měsíce června ( 4.7.2017 ) vráceny převodem zpět na účet ze kterého je stravné hrazeno.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Placení stravného v hotovosti ( cizí strávníci ) (14.6.2017)
 za měsíc červen se vybírá v kanceláři vedoucí ŠJ ve dnech od 15. do 20.června v po,út,čt,pá v době od 6.00 do 12.30 hodin a ve středu v době od 8.30 do 15.30 hodin.
Plaťte prosím v uvedeném termínu, děkuji.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Provoz školní kuchyně o letních prázdninách (14.6.2017)

Školní kuchyně bude v provozu a vařit také pro cizí strávníky pouze po dobu provozu mateřské školy.
To znamená do 21.července. Pak bude MŠ uzavřena a provoz uzavřen.
Vařit se začne opět pro všechny od 4.září 2017

Obědy pro cizí strávníky se budou v době provozu MŠ vydávat v době od 10.15. do 12.00 hodin!
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Upozornění (13.6.2017)
 Upozorňujeme rodiče dětí v mateřské škole, že již nebude možné dítě odhlásit ze stravy ráno, odhlášky pouze den předem do 13.00 hodin.
Pokud dítě onemocní můžete si první den nemoci oběd vyzvednout v kuchyni školní jídelny a následující dny nepřítomnosti je nutno stravu odhlásit.
Děkujeme za pochopení.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Cenová kalkulace za stravu od 1.4.2016 - změna (21.3.2016)

S platností od 1.4.2016 se mění cenová kalkulace za stravu ve školní jídelně

nová cenová kalkulace za stravu
Cenová kalkulace za stravu od 1.4.2016 (pdf verze)
.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Placení stravného a školného - NEPŘEHÉDNĚTE ! (6.1.2015)

Placení stravného a školného

  • Platba za stravu a školné se provádí bezhotovostním způsobem – inkasem z účtu strávníka ( vyjímečně v hotovosti).
  • Platba se inkasuje vždy k 15.dni v měsíci a to zpětně ( např. za září bude stržena v říjnu).
  • Ve své bance si strávník (rodič) zřídí souhlas s inkasem na číslo účtu: 107-8632940267/0100 ( Komerční banka).
  • Jako variabilní symbol uvede evidenční číslo strávníka – sdělí paní vedoucí stravování.
    Potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem odevzdá v kanceláři vedoucí. Souhlas s inkasem lze provést také v internetovém bankovnictví, potvrzení vytisknout a přinést.

Všechny další potřebné informace a dotazy Vám sdělí vedoucí stravování paní Báníková, tel: 515 223 457.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Upozornění na alergeny (28.8.2014)
Označování alergenů ve školní jídelně základní a mateřské školy v Dobšicích

Odvolání na legislativu:

EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/ EU článek 21.

ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin - datum stanoven na 13.12.2014

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Ve školní jídelně ZŠ a MŠ bude značení alergenů od 1.9.2014.

Značení alergenů je jen informační požadavek.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím ŠJ:
" Jasně a zřetelně označit" strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomna, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí každý sám uhlídat. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý jiný výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenů bude na jídelním lístku vyznačeno číslem a v blízkosti JL bude seznam alergenů. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU:
1/ obiloviny obsahující lepek
2/ korýši a výrobky z nich
3/ vejce a výrobky z nich
4/ ryby a výrobky z nich
5/ podzemnice olejná /arašídy/
6/ sojové boby
7/mléko a výrobky z něj
8/ skořápkové plody /všechny druhy ořechů/
9/ celer
10/ hořčice
11/ sezamová semena
12/ oxid siřičitý a siřičitany /vyjádřeno SO2/
13/ vlčí bob /lupina/
14/ měkkýši a výrobky z nich
Tisková verze informace o alergenech >>>

Seznam alergenů v potravinách


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Cenová kalkulace za stravu od 1.2.2013 (8.2.2013)

Z důvodu vzrůstajících cenových nákladů na potraviny, vyšší DPH a nové vyhlášce o finančních normativech, platí od 1.2.2013 nová cenová kalkulace za stravu Cenová kalkulace za stravu od 1.2.2013 (pdf verze).


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Změna cenové kalkulace za stravu od 1.10.2011 (6.10.2011)

Informace pro školské strávníky

Z důvodu vzrůstajících cenových nákladů na potraviny a vzhledem k tomu, že výše ceny za stravu se zvyšovala pouze mírně a to již před 5.lety, platí od 1.10.2011 nová cenová kalkulace pro školské strávníky, kdy se cena oběda zvyšuje v každé kategorii o 2 Kč.Více informaci >>>
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Placení školného v Mateřské škole (10.1.2011)

Školné vybírá vedoucí stravování p.Báníková v kanceláři školní jídelny,vždy v době od 6.00 do 13.00 hodin.

celý článek uveden v aktualitách MŠ >>>
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Odhlašování stravného (20.10.2010)

Upozornění pro rodiče dětí v mateřské škole a také rodiče žáků Základní školy,
kteří se stravují ve školní jídelně!

Pokud dítě (žák)onemocní, nezapomeňte jej odhlásit ze stravy, s těmito možnostmi:

  • osobně v kanceláři vedoucí ŠJ
  • telefonicky ( 515/223457 )
  • zápisem do sešitů odhlášek v MŠ
  • e-mailem sjdobsice@seznam.cz

Stává se hlavně u žáků ZŠ,že onemocní,nechodí do školy,ale rodiče ho zapomenou ze stravy odhlásit. V tom případě potom musí uhradit celou částku stravného.

Děkuji za pochopení

Báníková Hana
vedoucí stravování


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozor změna - v placení stravného v hotovosti ! (14.1.2008)
Hotovostní platby stravného se budou vybírat vždy v půli každého měsíce.Případné přeplatky,které vzniknou odhlášením strávníka po zaplacení,
se automaticky převedou do následujícího měsíce.

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Přihláška ke stravování - stáhněte si z našich stránek (4.10.2007)

Do souborové sekce Dokumenty škol a školní jídelny byla do rubriky Tiskopisy ke stažení přidána přihláška na stravování. Pro potřeby vytisknutí si stáhněte tento tiskopis ve verzi dokumentu ve Wordu, nebo Open Office a po vyplnění a podepsání doručte do kanceláře školní jídelny.

Tiskopis obsahuje některé další informace, související zejména s existencí internetových stránek škol v Dobšicích a upozorňujeme, že v předložené verzi je určen pro ruční vyplnění po předchozím tisku.

Verze tiskopisu pro otevření v internetovém prohlížeči není vhodná pro tisk, je dvou stránková a má účel Vás pouze seznámit z existencí, informacemi a požadovanými údaji. Je označena ikonkou internetového prohlížeče.


Krmíčková Květoslava
vedoucí stravování

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor