Všechny informaceZákladní školaPro žákyMateřská školaŠkolní jídelna
Fotografie s vyučování
Pozor SOUTĚŽ Pozor SOUTĚŽ Pozor SOUTĚŽ (26.2.2008)

Literární soutěž pro žáky ZŠ DobšiceVážení žáci,
jako podporu pro Vaše počítačové a internetové aktivity vyhlašuji literární soutěž na téma

Můj prázdninový zážitek


Tento předvoj podobných akcí, dále organizovaných zejména Vašimi pedagogy bude vyhodnocen a vítěz získá přístup pro publikování na těchto stránkách.


  • Forma je vyprávění o délce maximálně dvě strany A4 textu psané velikostí písma 12b (viz. formulář) k tématu prázdnin v únoru t.r.
  • Jelikož je potřeba sjednotit formu a typ použitého editoru (nástroje pro psaní v prostředí Windows), stáhněte si prosím na uvedeném odkazu verzi formuláře.
  • Soutěž je možné považovat za regulérní při účasti minimálně pěti žáků. Všechny dodané články budou publikovány.
  • Uzávěrka soutěže je 3. března, vyhodnocení 5. března a následné zveřejnění.
  • Hodnotit bude komise složená s Vašich pedagogů.
  • Následné hodnocení bude formou ankety, nebo jiným odpovídajícím způsobem ze strany návštěvníků stránek.
  • V případě omezeného zájmu bude soutěž zrušena, případně změněny a upraveny podmínky.

Stáhni si formulář a otevři v aplikaci WordPad.
(je obsažena ve Start/Všechny prograny/Příslušenství/WordPad v rámci Windows)

Tak hurá do toho!Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Některá nejdůležitější rozšíření a změny v závěru roku 2007 (10.12.2007)

Vážení návštěvníci stránek ZŠ Dobšice,

s potěšením můžeme konstatovat, že počet návštěv, aktivita v oblasti aktualit i Vašich reakcí narůstá. Postupně zavádíme další možnosti, které učiní z e-stránek informační a komunikační server pro všechny, které události na škole zajímají. Své by zde měli najít rodiče, žáci i přátelé naší školy. Spolu s vedením školy chceme dosáhnout moderního a otevřeného řešení v rámci ekonomických i časových možností celého subjektu škol a stravování.

Mimo již objevené možnosti přidávat názory na jednotlivé články upozorňujeme zejména na možnost posílat z našich stránek pohlednice. Toto jistě oceníte při upozornění na některé aktivity školy a současně podpoříte i vědomí o existenci těchto stránek. Rovněž aplikace jídelníčku je plně v režii školní jídelny, kde Vám vkládají potřebné informace o aktuálním stravování. Poněkud uvolněnější diskuze na POKECU je únosná, určitě má tento způsob komunikace své rezervy. Do budoucna hodláme nahradit diskuzními fóry, pokud bude o toto zájem. Anketa je určitým zdrojem informací, pokud neobsahuje pouze jeden hlas a do budoucna budeme v tomto směru nápaditější. Stále neobjeveným nástrojem zůstává RSS kanál. Faktem je, že jeho sledování je závislé na instalovaném a používaném typu internetového prohlížeče. Nejrozšířenější Internet explorer toto umí pouze ve verzi IE7, tu zase nemají z různých důvodů všichni. Volně šířená verze Mozilla Firefox toto umí standardně. Možnost sledovat novinky bez vstupu na stránky a vybrat si na základě hesel z těchto novinek je jistě příjemnou záležitostí.

Mimo uvedené vnější změny došlo k rozsáhlým úpravám možností správy serveru, které průběžně vyhodnocujeme a přizpůsobujeme pro optimální využití. Předpokládáme, že do budoucna by měly přístup a určité možnosti i žáci. Rovněž doufáme, že se podaří vtáhnout do dění i naši mateřskou školu, kde se blíží potřebná technická realizace, jako nutný předpoklad.

Závěrem si dovoluji za realizační tým popřát radost z nadcházejícího volna, a sledujte i nadále dění na www.skoly.dobsice.cz. Pěkné Vánoce a dobré vykročení do nového roku 2008.

Zdeněk Hujňák, H-ELECTRONIC

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Nové internetové stránky škol v Dobšicích (7.9.2007)

Naše školy na internetuZákladní škola a Mateřská škola, Dobšice, okres Znojmo, příspěvková organizace, tento poněkud dlouhý, ale přesný název označuje právní subjekt, zastřešující obě naše školy a školní jídelnu. Těmi školami jsou přirozeně míněny Mateřská škola a Základní škola, obě se rozhodujícím způsobem podílejí na kulturním a společenském dění v obci, a naše děti se právě na těchto místech poprvé setkávají s povinnostmi, kolektivem a jiným než rodičovským vedením. Nelze si představit žádnou větší v obci pořádanou událost bez účasti žáků a pedagogů obou škol a je to dobře.


Nové stránky škol si kladou poměrně náročné cíle. Nechtějí být pouze více, nebo méně aktuálním zdrojem informací, tak jak v prioritě povinností dovolí čas. Cíl je mimo aktualizovaných zpráv z prostředí škol a informací pro pohodlí rodičů i v projektech té nejpočetnější zastoupené skupiny - žáků. Tento pohled je naprosto logický a nelze opomíjet propastný rozdíl mezi dětmi a jejich možnostmi se rozvíjet v oblastech obecné komunikace dnes a třeba před pouhým desetiletím. Jako demonstrace příkladu všem pochopitelného je možno uvézt tehdejší spojení mobilní telefon - úspěšný podnikatel a dnešní mobilní telefon - školní dítě. Není to ale jen o strojích, je to zejména o komunikačních možnostech nové doby, využívané všude a na každém kroku. Počítače a inteligentní přístroje jsou zabydleny téměř ve všech sférách lidské činnosti, od té nejvážněji míněné práce po zábavu. I to známé škola hrou se logicky posunulo do jiných dimenzí a pokud vyloučíme extrémy, tak správných.


Dnešnímu dítěti je dnešní technika blízká a formuje jej. Dnes běžné mobilní telefony slouží jako prostředek pro dorozumívání, psaní textových či posílání obrazových zpráv.Pominu-li to, že z pohledu slohu a pravopisu je tato oblast hodně vzdálena přání učitelů jazyka českého, je to nezadržitelný pokrok v komunikaci.


Dnešní internetová síť v současných podmínkách škol i domácností skýtá však daleko rozsáhlejší možnosti a toto je důvod, proč umožnit i dnešním dětem publikovat na internetu s pocitem běžné, tvořivé práce tak, jako by se jednalo o psaní na papír. Omezení na zjednodušující formu mobilních zpráv neexistuje, naopak přibývá výrazových prostředků působením obrazu, zvuku případně filmu. Tento cíl je nový a snad v našich současných podmínkách realizovatelný, což brzo můžete posoudit sami. Dále o zbývajících prioritách.


Ve věci komunikace škola - rodič je připravováno také několik projektů. Jejich realizace bude postupná a zaváděna po konzultaci s vedením škol. Rozhodující bude i zájem samotných rodičů. Ve výčtu aktuálních sdělení školní jídelny "co bude na oběd", režimové záležitosti a rozvrhy, přes omluvné listy po třeba důvěrnou elektronickou poradnu pedagoga a rodiče chráněnou moderními zabezpečeními proti zneužití.


Stránky jsou provozovány na shodném serveru jako obec Dobšice, využívají podobné řešení a jsou provázány s doménou třetí úrovně www.skoly.dobsice.cz. Již v současnosti je implementována řada prvků, která umožní všem obsluhy znalým zaměstnancům zmíněného subjektu zveřejňovat aktuální informace a vyjádření provozního, pedagogického i prezentačního charakteru. Všechny novinky se zobrazují v podobě upoutávek i zkrácených článků na hlavní stránce a navíc jsou obsahem RSS kanálu, který můžete odebírat (najdete vpravo na stránkách). Pro vyhledávání informací slouží infomapa webu a textový vyhledávač. Základní struktura stránek je v nosných informacích dlouhodobějšího charakteru (sekce a rubriky v nabídce)a nové informace jsou obsaženy v sekci AKTUÁLNĚ, v jejich rubrikách. Možnost veřejně vyjádřit svůj názor máte na e-nástěnce a pro lehčí konverzaci, zejména žákům slouží POKEC . Inzertní modul je určen zejména pro využití žáky.(obojí najdete vpravo dole)


Touto informací jsem vyčerpal téměř vše, co se dá k uvedenému sdělit. Správa stránek je dvojúrovňová, kde aktualizaci informací za školu může provádět osoba ze základními znalostmi práce s počítači. Druhá úroveň je odborná a je poskytována jako služba na provozovaném řešení. Ve spolupráci je možné dosáhnou plných možností daných současnou dobou a místem. Věřme, že nastíněný projekt žákovské prezentace dále obohatí ke spokojenosti všech tyto školní stránky.Zdeněk Hujňák


realizace stránek
H-ELECTRONIC

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Novinky na portálu škol v Dobšicích
OdrážkaProblémy na serveru - vyřešeno 1.3.2011
OdrážkaZměny na webu 5.1.2011
OdrážkaNechte se informovat o nových příspěvcích v návštěvní knize pomocí RSS čtečky 27.10.2009
OdrážkaProměny stránek související se zahájením ŠR 2009/10 7.9.2009
OdrážkaPošlete vánoční pohlednici ze stránek školy 15.12.2008
OdrážkaPošlete Velikonoční pohlednici 21.3.2008
OdrážkaPozor SOUTĚŽ Pozor SOUTĚŽ Pozor SOUTĚŽ 26.2.2008
OdrážkaNěkterá nejdůležitější rozšíření a změny v závěru roku 2007 10.12.2007
OdrážkaNové internetové stránky škol v Dobšicích 7.9.2007
OdrážkaPod články lze vkládat názory 31.8.2007
OdrážkaPřidána možnost vyhledávání pomocí portálu www.google.com 31.8.2007
OdrážkaNechte se informovat o novinkách na našem portálu pomocí RSS čtečky 3.8.2007