Všechny informaceZákladní školaPro žákyMateřská školaŠkolní jídelna
Fotografie s vyučování

Roční plán akcí MŠ Dobšice na rok 2007/2008


Září

1. schůzka Sdružení rodičů
 • informace o financích SR
 • informace o akcích pro děti a rodiče v průběhu školního roku
 • informace o předplaveckém výcviku a divadle
 • informace o výchovně vzdělávací práci MŠ
 • informace o „Dýňové stezce odvahy”
 • organizace dětí ve třídách


Říjen

 • Dýňová stezka odvahy
 • program na „Vítání občánků”


Listopad

 • vystoupení na akci „Setkání se seniory”
 • společná výstavka výtvarných prací
 • zpěv koled-Půjdem spolu do Betléma


Prosinec

 • advent na MŠ
 • Mikulášská nadílka s rodiči
 • zpěv koled-Půjdem spolu do Betléma


Leden

2. schůzka Sdružení rodičů
 • informace ředitele ZŠ-zápis
 • příprava dětí na zápis do 1. třídy
 • zahájení adaptačního procesu předškolních dětí, které půjdou na ZŠ Dobšice
 • individuální rozhovory o dětech
 • informace o Jarní besídce
 • informace o masopustním karnevalu
 • organizace dětí ve třídách
 • návrhy na odklady povinné školní docházky


Únor

 • Masopustní karneval


Březen

 • Jarní besídka
 • Postní neděle v MŠ


Duben

 • Čarodějnický slet
 • program na „Vítání občánků”


Květen

Informační schůzka pro rodiče předškoláků
3. schůzka Sdružení rodičů
 • zhodnocení celoroční práce
 • zpráva o hospodaření s finančními prostředky SR
 • informace o prázdninovém provozu
 • Mamince s láskou-program ke Dni matek
 • seznamování se s prostředím školy


Červen

 • týden radosti
 • rozloučení se školáky-maturita na MŠ
 • poslední noc v MŠ
 • výlet dětí
 • upřesňování počtů dětí, odklady školní docházky
 • zhodnocení připravenosti dětí pro vstup do ZŠ


Během roku:

 • individuální pohovory s rodiči (ve vhodné době)
 • pomocí nástěnek informovat rodiče o akcích (přesné termíny určitých akcí, týden činnosti v jednotlivých třídách, informace z oblasti logopedie, zdraví apod.)
 • pravidelně obnovovat nástěnku s výtvarnými pracemi dětí
 • obměňovat nástěnku s pracovními listy odpolední činnosti předškoláků
 • spolupracovat s rodiči při získávání různých materiálů vhodných pro práci dětí
 • vydávání informačních zpravodajů